Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tập huấn Nâng cao nghiệp vụ công tác tuyên truyền

16-07-2020 15:16

 

Ngày 16/7, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức buổi tập huấn kỹ năng nghiệp vụ tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và tuyên truyền về chủ quyền biển đảo Việt Nam cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên tại các cơ quan báo chí trong  tỉnh và thường trú tại tỉnh Thái Nguyên, cán bộ làm công tác thông tin tuyên truyền tại các sở, ban, ngành, địa phương trong tỉnh.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt một số nội dung về công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Cục Kỹ thuật Hải Quân thông tin nhanh về tình hình biển Đông và một số vấn đề đặt ra trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam; dự báo tình hình và một số chủ trương của Việt Nam trong vấn đề bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lãnh đạo Ban tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình trong nước và quốc tế; những định hướng về cách thức tuyên truyền về  Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong đó nhấn mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú, thường xuyên, liên tục  để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, cũng như những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong văn kiện đại hội, tạo sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết vào cuộc sống. Có biện pháp ngăn chặn kịp thời hành động của các thế lực xấu, thù địch lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, tiêu cực, chống phá Đảng và Nhà nước… Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cũng đề nghị các cơ quan báo chí xây dựng kế hoạch tuyên truyền đảm bảo đúng định hướng của Trung ương và của tỉnh; tuyên truyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước, tạo không khí phấn khởi trước Đại hội. Công tác tuyên truyền cần thực hiện thường xuyên, liên tục.

Thông qua lớp tập huấn giúp các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền có thêm được những kiến thức, kĩ năng, thông tin để vận dụng vào các nội dung thông tin, góp phần nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tuyên truyền về ĐH Đảng các cấp và tuyên truyền về biển đảo theo đúng trọng tâm.

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Thanh MaiThống kê truy cập

Đang truy cập:3306

Tổng truy cập: 24072