Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Sơ kết công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2020

16-07-2020 17:49

Ngày 16/7, Ban Tiếp công dân tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phối hợp tiếp công dân, xử lý đơn thư 6 tháng đầu năm 2020. Đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết

Trong 6 tháng đầu năm 2020, các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh không có nội dung nổi cộm, không phát sinh điểm nóng; số lượng đoàn đông người giảm so với cùng kỳ năm trước. Tình hình an ninh trật tự, an toàn tài sản cho công dân cũng như cán bộ, công chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh được đảm bảo. Trong 6 tháng đã có tổng số 869 lượt công dân được các ban, ngành của tỉnh tiếp thường xuyên tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh với 235 người/140 vụ việc. Ban Tiếp công dân tỉnh đã chuẩn bị nội dung và tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức 05 buổi tiếp công dân định kỳ, tiếp công dân đột xuất và đối thoại với công dân; phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, tổ chức 01 buổi tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy; phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tổ chức 04 buổi tiếp công dân. Đã có 22 vụ việc/37 vụ việc; 30 người/77 người đăng ký được lãnh đạo tỉnh tiếp. Ban Tiếp công dân tỉnh đã tiếp nhận 805 đơn thư của công dân, đã xử lý 772 đơn, đạt tỷ lệ 95,90%... Công tác phối hợp với các cơ quan tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở được thực hiện nghiêm túc, mang lại hiệu quả thiết thực, tạo sự thuận lợi để công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài những kết quả đã đạt được còn tồn tại, khó khăn như: Công tác phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện trong quá trình giải quyết đơn thư đối với một số vụ việc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên, còn để quá hạn. Đặc biệt như thành phố Thái Nguyên 09 vụ, Đại Từ 09 vụ, Phổ Yên 03 vụ, Đồng Hỷ 02 vụ, Định Hóa 02 vụ, Sở Xây dựng 03 vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường 02 vụ.

Để thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư 6 tháng cuối năm, đặc biệt là phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương cần làm tốt các nội dung: Tổ chức tốt việc tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo chỉ đạo của UBND tỉnh; chủ động theo dõi, nắm bắt diễn biến, tư tưởng của quần chúng nhân dân tại các địa phương; cán bộ, công chức tiếp công dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ phải có hành vi chuẩn mực, tôn trọng, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh, nguyện vọng của công dân; UBND các cấp, các sở, ban, ngành khẩn trương tập trung giải quyết các vụ việc chậm tiến độ, báo cáo kịp thời các khó khắn vướng mắc về Trụ sở Tiếp công dân tỉnh; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, giải quyết đơn thư. Ban Tiếp công dân tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 và Quyết định số 3174/QĐ-UBND ngày 17/11/2015 của UBND tỉnh để phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tổng hợp các nội dung, kiến nghị với Ban Dân nguyện - Ủy ban Thường vụ Quốc hội chỉ đạo chỉnh sửa, hoàn thiện phần mềm Quản lý đơn thư để đưa vào sử dụng…

Nguồn: thainguyen.gov.vn

Tác giả: Hoàng MinhThống kê truy cập

Đang truy cập:3839

Tổng truy cập: 129744